< Ga terug

VIPLive

Sinds kort kent de testotheek naast de bekende papieren tests ook de mogelijkheid van digitale testafnames.

M.b.v. de gestandaardiseerde meetinstrumenten in de testotheek van VIPLive kan de gezondheid systematisch worden gemeten en geëvalueerd. VIPLive is in eerste instantie opgezet om GGZ-instellingen van dienst te zijn, maar ook in de wetenschappelijke en onderwijskundige praktijk kan het systeem worden gebruikt.

Het voordeel van het gebruik van VIPLive is dat veel tijd en geld bespaard kan worden doordat er bij het afnemen van tests geen papieren scoreformulieren nodig zijn. Voor wetenschappelijk onderzoek is analyse en export van grote hoeveelheden behandeldata mogelijk. Ook biedt VIPLive de mogelijkheid om vragenlijsten en bijbehorende normscores eenvoudig zelf in te voeren.

Medewerkers - en studenten, voor zover ze toestemming hebben van hun docenten/begeleiders – kunnen een account aanvragen bij de testotheek. Aan een account kunnen verschillende rechten worden gekoppeld en ook de duur van de gebruikstermijn is in te stellen. Profielen kunnen zodanig worden aangepast dat de privacy blijft gewaarborgd.

Ook voor stageplekken is het, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk om het VIPLive systeem in te zetten.

NB Alleen die testinstrumenten waarvan de Testotheek een handleiding heeft, kunnen worden gebruikt. Dit betekent dat helaas niet elke test beschikbaar is. Je kunt een lijst van alle tests bekijken via de volgende link: https://www.viplive.nl/ggz/monitoring-ggz/meetinstrumenten-ggz. Neem contact op over de beschikbaarheid van de tests.